Privacyverklaring Vertaalbureauturks.nl

Privacy op de website

Onze website kan functies bevatten voor sociale media, zoals links naar Facebook-, LinkedIn- en
Twitterprofielen. Deze functies worden verzorgd door externe platforms voor sociale media, zoals Facebook,
LinkedIn en Twitter. Als we op deze manier gegevens verzamelen, is het privacy beleid van de betreffende
platforms voor sociale media van toepassing.


Welke persoonlijke gegevens verwerken we?
We verwerken uitsluitend de volgende gegevens:
- Uw naam en/of de naam van uw bedrijf

- Uw adres en/of het adres van uw bedrijf

- Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

- Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf

- Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf

- Het btw-nummer van uw bedrijf

- Eventuele persoonlijke gegevens die vermeld staan in de documenten die we in opdracht van u moeten
verwerken (diploma, verklaring omtrent het gedrag, geboorteakte, trouwakte, etc.).

Doel van gegevensverwerking

Deze gegevens zijn nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van vertaaldiensten en
aanverwante administratieve taken.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

We verwerken deze gegevens op basis van een overeenkomst tussen u en ons, om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen, of vanwege een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

- We zijn wettelijk verplicht facturen te bewaren, dus moeten we uw factuurgegevens bewaren.

- Het bijhouden van het e-mailadres van uw bedrijf is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

- Het bewaren van vertaalde documenten kan nodig zijn voor onze bedrijfsvoering of in uw belang als u later
een extra exemplaar nodig hebt.

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens zolang er sprake is van een zakelijke relatie, maar minimaal voor de periode die
wettelijk verplicht is. Als u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, zullen we uw
gegevens vernietigen, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan of als ze nodig zijn voor een juridische procedure.

Opslag van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op een computer, een externe harde schijf en op cd-rom. We hebben
passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals een firewall en commerciële antivirussoftware.

Delen van gegevens

We verkopen uw gegevens niet aan derden en delen ze alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Klachten

Als u het niet eens bent met hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

We vragen altijd om uw toestemming voordat we uw gegevens verwerken. Dit doen we bij het eerste contact
met u als opdrachtgever. Bovendien wordt de verwerking geïmpliceerd wanneer u ons opdracht geeft om
vertaaldiensten voor u uit te voeren.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. We zullen uw
gegevens dan direct verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we dan geen opdrachten meer voor u
kunnen uitvoeren.
 
Inzage in gegevens
U kunt op elk moment vragen welke gegevens we van u hebben opgeslagen. We zullen zo snel mogelijk
reageren.

Wijzigen van gegevens

U kunt op elk moment vragen om wijzigingen aan te brengen in uw gegevens. We zullen hier zo snel mogelijk
aan voldoen, meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij het een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere
vorm van afwezigheid betreft.

Verwijderen van gegevens

U kunt op elk moment vragen om uw gegevens te laten verwijderen. We zullen zo snel mogelijk reageren,
meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij het een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van
afwezigheid betreft. Houd er echter rekening mee dat we dan geen opdrachten meer voor u kunnen uitvoeren.
Het daadwerkelijke verwijderen van uw gegevens hangt af van eventuele wettelijke vereisten, bijvoorbeeld als
we een opdracht voor u hebben uitgevoerd maar de verdiensten nog niet bij de belastingdienst hebben
opgegeven. In de tussentijd zullen we uw gegevens niet meer verwerken, tenzij dit wettelijk vereist is.

Overdracht van gegevens

Als u wilt overstappen naar een andere leverancier, kunt u ons vragen om een overzicht van alle gegevens die
we over u hebben, zodat u deze kunt overdragen aan de nieuwe leverancier. Dit geldt echter niet voor
eventuele vertalingen die we hebben bewaard; deze worden wel verwijderd maar niet overgedragen.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig.

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen als dat nodig is vanwege wet- en
regelgeving of veranderingen in onze dienstverlening.
Powered by: