Home

Over vertaalbureauTurks.nl

Welkom bij vertaalbureauTurks.nl, hét adres voor uw juridische, zakelijke en beëdigde vertalingen van het Nederlands naar het Turks en andersom.

‘Bir ekmeklik unun varsa, erbabına yaptır’. Vrij vertaald: ‘Als u meel heeft voor een brood, laat dit dan door een deskundige maken.’ Dit Turkse spreekwoord weerspiegelt de visie van vertaalbureauTurks.nl: wij zwijgen in alle talen, maar in het Turks spreken we klare taal!

Sinds 1995 levert vertaalbureauTurks.nl (beëdigde) vertalingen van onder andere beschikkingen, officiële documenten, persoonsdocumenten, volmachten, oprichtingsakten, testamenten, dagvaardingen, diploma’s, cijferlijsten, medische verklaringen, overeenkomsten en bedrijfscorrespondenties.

Alle vertalingen worden gemaakt door gekwalificeerde moedertaalvertalers die ingeschreven staan in het ‘Register beëdigde tolken en vertalers’ (Rbtv). Voor u een garantie dat uw vertaalopdracht in goede handen is.

vertaalbureauTurks.nl werkt in opdracht van vertaalbureaus, collega-vertalers, particulieren, overheidsinstanties, non-profit en profitorganisaties, zoals advocaten- en notariskantoren.