Wat is een beëdigde vertaling?

Beëdigde vertalingen

Vaak vragen officiële instanties om een beëdigde vertaling. Het gaat hierbij om documenten met een officiële of juridische status, zoals echtscheidingsbeschikkingen, geboorteaktes, diploma’s, overeenkomsten en notariële akten. Een beëdigd vertaler heeft een gespecialiseerde opleiding afgerond en een eed afgelegd bij de rechtbank. Hij is dan ook bevoegd om te verklaren dat een document naar waarheid is vertaald. De vertaler hecht een kopie van het brondocument aan de vertaling. Hij waarmerkt de vertaling met zijn stempel en handtekening. Beëdigde vertalingen worden daarom per (aangetekende) post verzonden. Een beëdigd vertaler is verplicht tot geheimhouding.

Mocht u willen weten of het nodig is om een vertaling te waarmerken, dan kunt u contact met ons opnemen.